Mono Street Verano Fishikii Dinosaurio Wild Monster | MONO-STREET.06 – FISHIKII MODA