Mono Street Verano Fishikii Freedom! | MONO-STREET.01 – FISHIKII MODA