Mono Street Fishikii Dragon Fire | MONO-STREET.20 – FISHIKII MODA